Logo

THX film

Selv om man har topp utstyr i hjemmekino betyr det ikke at du er garantert en maksimal opplevelse. Den eneste måten du kan sikre deg på er å se THX godkjent laserdisc eller DVD.

I 1993 startet Lucasfilm et godkjenningsprogram for LaserDisc. Grunnen til dette var at kvaliteten på LaserDisc varierte stort. Teknikerne hos Lucasfilm startet å forske på alle trinnene i produksjonssprossen til LaserDisc. Dette var for å oppnå den teoretiske maksimale høye standarden som er mulig på LaserDisc, og sikre en best mulig lyd- og bilde- gjengivelse, uavhengig av utstyret man spiller av platen på.

Derfor utviklet Lucasfilm en standard for måling og kvalitetsikring av LaserDisc innspillinger. Den første THX godkjente filmen var "The Abyss" i spesialversjon.

I den senere tid har Lucasfilm gjort det samme for DVD. Nå får man også THX DVD filmer. Disse filmene blir nøye fulgt under produksjonen for å sikre maksimal bilde og lydkvalitet.

Annonse