Logo

DVD soner

På grunn av forskjellige lanseringstidspunkter på filmer rundt om i verden, har DVD et system for å hindre spredning av filmer fra en verdensdel til en annen.

DVD - verdenen er delt opp i 6 soner. Dette er for å hindre at filmer fra f.eks. USA kan distribueres fritt over hele verden. Dette er blant annet for å unngå at filmer som kommer ut på kino i Europa, ikke allerede er tilgjengelig på DVD fra USA slik som på LaserDisc.

Hver DVD - plate er merket med et sonenummer som kun kan brukes på en DVD spiller som er beregnet for den sonen. Sonene er som vist på kartet. Både spillere og plater er merket med hvilket område de er beregnet for. På DVD-plater brukes ofte et symbol som viser en jordklode, og et eller flere tall. Den kan også være merket ALL, for en DVD plate kan nemlig godkjennes for flere eller alle områder alt etter utgivers ønske. Dersom man prøver å spille en DVD plate og spillerens regionale kode ikke passer med det området platen er godkjent for, vil spilleren nekte å spille platen.

På bildet ser du et eksempel på hvordan et sone 2 DVD cover er merket.

Sone 1 = USA, Canada, Puerto Rico
Sone 2 = Europa, Midt Østen, Japan
Sone 3 = Sørøst Asia, Hong Kong, Taiwan
Sone 4 = Mellom - Amerika, Mexico, Sør Amerika, Australia, New Zealand
Sone 5 = Den russiske føderasjonen, Afrika (unntatt Egypt og Sør Afrika) India, Pakistan
Sone 6 = Kina Norge tilhører sone 2 mens USA tilhører sone 1. Det er nok mange som ønsker å kjøpe filmer fra USA på DVD. Dette er fordi at filmene kommer mye tidligere ut der, og utvalget er mye større.

Dette kan løses på 3 måter

Man bygger om DVD spilleren slik at den kan lese amerikanske plater.
Man kjøper en spiller fra USA.
Man kjøper en modifisert spiller
Det er en rekke forhandlere som selger modifiserte spillere, men i Norge er det nok Akers Mic som har det største utvalget.

Regional Code Enhancement
En del filmselskaper har fra oktober 2000 begynt å innføre noe som kalles RCE som står for Regional Code Enhancement på noen av sine DVD filmer. Dette er et system som sjekker om at spilleren takler alle soner automatisk. Hvis den gjør det så vil følgende eller lignende melding dukke opp på skjermen:

THIS DVD PLAYER MAY HAVE BEEN ALTERED AND IS UNABLE TO PLAY THIS DISC
THERE IS NOTHING WRONG WITH THIS DISC
DVD PLAYERS AND DISCS ARE DESIGNED TO WORK IN CERTAIN REGIONS
THIS DISC IS NOT COMPATIBLE WITH THIS PLAYER

Dette gjelder blant annet The Patriot. På DVD spillere hvor man foretar manuell soneskifting så er ikke dette noe problem. Det er rapportert at enkelte eldre Toshiba spillere ikke takler dette. De fleste nye spillere i salg har ingen problemer med dette.

Annonse